Östraby

Forkod
126610
Namn
Östraby
Alias
Ljungby, Österstad
Län
Skåne
har möjligen, och i så fall till omkring 1850, varit delad på Kristianstads och Malmöhus län, nu helt i Malmöhus län.
Pastorat
Västerstad.
Husförhörslängd
(1683), 1800-.

Administrativ historik

Namn
Östraby
Geo-id
126610000
Tid
0 - 9999