Östra Fågelvik

Forkod
178003
Namn
Östra Fågelvik
Alias
Fågelvik, Fogelvik
Indelning
1595 del till nybildade Nyed.
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779-Värmlands län.
Pastorat
-1961 Väse, 1962- eget.
Husförhörslängd
(1728), 1789.

Administrativ historik

Namn
Östra fågelvik
Geo-id
178003000
Tid
0 - 9999