Bälinge

Forkod
48024
Namn
Bälinge
Län
Södermanlands
Pastorat
-1940 Bälinge och Tystberga, 1941- Tystberga.
Husförhörslängd
1685-.

Administrativ historik

Namn
Bälinge (d-län)
Geo-id
48024000
Tid
0 - 9999