Östra Hoby

Forkod
118106
Namn
Östra Hoby
Län
Kristianstads
Pastorat
-1929 eget, 1929-05-01-1961 Östra Hoby, Vallby och Bolshög, 1962- Borrby.
Husförhörslängd
(1687), 1808-.
Arkiv
1777 förstört av brand.

Administrativ historik

Namn
Östra hoby
Geo-id
118106000
Tid
0 - 9999