Östra Kärrstorp

Forkod
126515
Namn
Östra Kärrstorp
Alias
Kärrstorp
Län
Skåne
Pastorat
-1929 eget, 1929-05-01-1961 Östra Kärrstorp och Brandstad, 1962-1973 Västerstad, 1974- Fränninge.
Husförhörslängd
(1683), 1828-.

Administrativ historik

Namn
Östra kärrstorp
Geo-id
126515000
Tid
0 - 9999