Östra Klagstorp

Forkod
128723
Namn
Östra Klagstorp
Alias
Klagstorp
Län
Skåne
Pastorat
-1929 Äspö, 1929-05- 01- (beslut 1924-02-07 och 1927-10-13) Källstorp.
Husförhörslängd
(1683), 1818
Arkiv
1808 brand.

Administrativ historik

Namn
Östra klagstorp
Geo-id
128723000
Tid
0 - 9999