Östra Ny

Forkod
58124
Namn
Östra Ny
Alias
Ny
Indelning
före 1593 utbrutet Rönö.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 Östra Ny och Rönö, 1962- Östra Husby.
Husförhörslängd
1798-.

Administrativ historik

Namn
Östra ny
Geo-id
58124000
Tid
0 - 9999