Östra Sönnarslöv

Forkod
118016
Namn
Östra Sönnarslöv
Alias
Sönnarslöv
Län
Kristianstads
Pastoratskod
71803
Pastorat
Everöd.
Husförhörslängd
(1697), 1791-.

Administrativ historik

Namn
Östra sönnarslöv
Geo-id
118016000
Tid
0 - 9999