Östra Torp

Forkod
128721
Namn
Östra Torp
Alias
Torp
Län
Skåne
Husförhörslängd
(1683), 1823-.
Arkiv
1764-09-05 brand.

Administrativ historik

Namn
Östra torp
Geo-id
128721000
Tid
0 - 9999