Östuna

Forkod
38036
Namn
Östuna
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Övrigt
förväxla ej med Estuna.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1961 Lagga, 1962- Knivsta.
Husförhörslängd
1727-.

Administrativ historik

Namn
Östuna
Geo-id
38036000
Tid
0 - 9999