Bällefors

Forkod
166309
Namn
Bällefors
Indelning
1758 införlivat Tiberg.
Län
Skaraborgs
Pastorat
medeltiden Bällefors, Ekeskog och Hunnekulla (se Tiberg), sedan -1758 Bällefors, Ekeskog, Beateberg och Tiberg, 1758-1961 Bällefors, Ekeskog och Beateberg, 1962- Fägre.
Husförhörslängd
1777-

Administrativ historik

Namn
Bällefors
Geo-id
166309000
Tid
0 - 9999