Balltorp

Forkod
166000
Namn
Balltorp
Indelning
efter 1552 uppgått i Edsvära.
Län
Skaraborgs
Pastorat
(Norra) Vånga.