Öved

Forkod
126514
Namn
Öved
Indelning
1806-08-16 införlivat Skartofta.
Län
Skåne
Pastorat
-1806 Skartofta, 1806-08-16-1929 eget, 1929-05-01-1961 Öved och Björka, 1962-1973 Västerstad, 1974- Fränninge.
Husförhörslängd
(1683), 1799-.
Arkiv
1705 förstört av brand.

Administrativ historik

Namn
Öved
Geo-id
126514000
Tid
0 - 9999