Övergran

Forkod
30503
Namn
Övergran
Län
Uppsala
Pastorat
-1923 Övergran och Yttergran, 1923-05-01-1961 Övergran, Yttergran och Kalmar, 1962- Övergran, Yttergran, Kalmar, Skokloster och Häggeby.
Husförhörslängd
1718-.

Administrativ historik

Namn
Övergran
Geo-id
30503000
Tid
0 - 9999