Överhogdal

Forkod
236108
Namn
Överhogdal
Indelning
1466 utbruten ur Sveg som kapellförsamling, senast 1814 annexförsamling.
Län
Jämtlands
-1762 Västernorrlands län, 1762- 06-29-1810 Gävleborgs län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Pastorat
1466-1564 Sveg, 1564-04-08-1570 Ytterhogdal, 1570-1814 Sveg, 1814-05-01- Ytterhogdal.
Husförhörslängd
1808-.

Administrativ historik

Namn
Överhogdal
Geo-id
236108000
Tid
0 - 9999