Överklintens kbfd

Forkod
240902
Namn
Överklintens kbfd
Indelning
1930-01-01 bildat inom Bygdeå församling.
Län
Västerbottens
Husförhörslängd
1910-