Övraby

Forkod
116018
Namn
Övraby
Alias
Öraby
Indelning
1635 införlivat Nedraby.
Län
Kristianstads
har haft en sockendel (del av Fårarp) i Malmöhus län, 1890 ändring.
Pastorat
-1946 Övraby och Benestad, 1947(beslut 1926-11-26 och 1946-06-21)-1961 Övraby, Benestad, Högestad och Baldringe, 19621971 Glemminge, 1972- Smedstorp.
Husförhörslängd
(1687), 1813- (lucka 1821).

Administrativ historik

Namn
Övraby (l-län)
Geo-id
116018000
Tid
0 - 9999