Övraby

Forkod
138018
Namn
Övraby
Indelning
medeltiden utbrutet Halmstad (se Sankt Nikolai).
Län
Hallands
Pastorat
-1563 Övraby och Halmstad, 1563-1961 Halmstad (Sankt Nikolai), 1962-1969 Martin Luther, 1970- Sankt Nikolai.
Husförhörslängd
1814-.

Administrativ historik

Namn
Övraby (n-län)
Geo-id
138018000
Tid
0 - 9999