Pajala kbfd

Forkod
252100
Namn
Pajala kbfd
Indelning
1948-01-01 bildat inom Paiala församling, 1970-12-31 upplöst.
Län
Norrbottens