Bara

Forkod
126307
Namn
Bara
Län
Skåne
Pastoratskod
70403
Pastorat
-1937 Bara och Mölleberga, 1938- (beslut 1923-12-31 och 1937-04-30) Hyby.
Husförhörslängd
(1683), 1803- (lucka 1818).
Arkiv
1719 brand varvid allt förstörts.

Administrativ historik

Namn
Bara
Geo-id
126307000
Tid
0 - 9999