Persnäs

Forkod
88516
Namn
Persnäs
Län
Kalmar
Pastorat
-1554 eget, 1554-1961 Persnäs och Föra, 1962- Högby.
Husförhörslängd
1737-.

Administrativ historik

Namn
Persnäs
Geo-id
88516000
Tid
0 - 9999