Bara

Forkod
98000
Namn
Bara
Indelning
1884 uppgått i Hörsne med Bara.
Län
Gotlands
Pastorat
Hörsne.
Husförhörslängd
(1743), 1784-1883.