Porjus kbfd

Forkod
251000
Namn
Porjus kbfd
Indelning
1923-05-01 bildat inom Jokkmokks församling, 1961-12-31 upplöst vid församlingsdelning.
Län
Norrbottens
Övrigt
födelser vid Porjus husmodersförenings förlossningshem troligen införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok.
Pastorat
Jokkmokk.
Husförhörslängd
1913-1961.

Administrativ historik

Namn
Porjus
Geo-id
251004000
Tid
1962 - 9999
pre
Jokkmokk 251002002
1742 - 1961