Råbelöv

Forkod
118000
Namn
Råbelöv
Indelning
1614 utbrutet Kristianstad, 1836 uppgått i Fjälkestad.
Län
Kristianstads
Pastorat
Fjälkestad.
Husförhörslängd
(1683), 1813-1835.