Bäreberg

Forkod
160303
Namn
Bäreberg
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1646 Tengene, 1646- Främmestad.
Husförhörslängd
1776-

Administrativ historik

Namn
Bäreberg
Geo-id
160303000
Tid
0 - 9999