Rackeby

Forkod
168109
Namn
Rackeby
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1933 Rackeby och Skalunda, 1933-05-01- (beslut 1923-02-16 och 1931-09- 24) Sunnersberg.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Rackeby
Geo-id
168109000
Tid
0 - 9999