Råda

Forkod
140103
Namn
Råda
Län
Västra Götalands
Pastorat
-1961 Fässberg
Husförhörslängd
(1792), 1820-.

Administrativ historik

Namn
Råda (o-län)
Geo-id
140103000
Tid
0 - 9999