Råda

Forkod
168105
Namn
Råda
Län
Skaraborgs
Pastorat
Råda, Kållands-Åsaka och Mellby.
Husförhörslängd
(1695), 1769-

Administrativ historik

Namn
Råda (r-län)
Geo-id
168105000
Tid
0 - 9999