Rådmansö

Forkod
18822
Namn
Rådmansö
Indelning
slutet av 1500-talet utbruten ur Frötuna som kapell.
Län
Stockholms
Pastorat
-1873 Frötuna, 1873-05-01(beslut 1856-06-27)-1961 eget, 1962-1979 Frötuna, 1979-09-01- Rådmansö och Frötuna.
Husförhörslängd
1750 -.

Administrativ historik

Namn
Rådmansö
Geo-id
18822000
Tid
0 - 9999