Rakered

Forkod
58000
Namn
Rakered
Indelning
1786 uppgått i Vikingstad.
Län
Östergötlands
Pastorat
Vikingstad.
Husförhörslängd
1743-1762, 1774-1806.