Ramdala

Forkod
108012
Namn
Ramdala
Län
Blekinge
Pastorat
-1961 Ramdala och Jämjö, 1962- Ramdala och Sturkö.
Husförhörslängd
(1682), 1802-.

Administrativ historik

Namn
Ramdala
Geo-id
108012000
Tid
0 - 9999