Ramkvilla

Forkod
68507
Namn
Ramkvilla
Indelning
efter 1565 införlivat Skärbäck.
Län
Jönköpings
Pastorat
Fröderyd.
Husförhörslängd
1688

Administrativ historik

Namn
Ramkvilla
Geo-id
68507000
Tid
0 - 9999