Ramnäs

Forkod
190702
Namn
Ramnäs
Län
Västmanlands
Pastorat
-1920 Ramnäs och Sura, 1920-05-01- eget.
Husförhörslängd
1697-.

Administrativ historik

Namn
Ramnäs
Geo-id
190702000
Tid
0 - 9999