Ramsåsa

Forkod
116003
Namn
Ramsåsa
Län
Kristianstads
-1951 Malmöhus län, 1952- Kristianstads län.
Pastorat
-1933 Röddinge, 1933-0501 (beslut 1924-05-23 och 1933-02-10)-1961 Vanstad, 1962-1976 Tomelilla, 1976-1001-1985 Tryde, 1985-04-25- Tomelilla.
Husförhörslängd
(1683), 1824-

Administrativ historik

Namn
Ramsåsa
Geo-id
116003000
Tid
0 - 9999