Ramsberg

Forkod
188507
Namn
Ramsberg
Alias
Ramshyttan
Indelning
1589 utbruten ur Lindesberg (och Fellingsbro).
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län, -1899 dock delvis i Västmanlands län (Allmänningsbo, Glivsån, Gräsberget, Torskbäcken och Gäddtjärn), 1900 överfört delen i Västmanlands län utom Gädd
Övrigt
förväxla ej med Ransberg.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1664-

Administrativ historik

Namn
Ramsberg
Geo-id
188507000
Tid
0 - 9999