Ramsta

Forkod
38008
Namn
Ramsta
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1923 Hagby, 1923-05-01- Balingsta.
Husförhörslängd
1766-

Administrativ historik

Namn
Ramsta
Geo-id
38008000
Tid
0 - 9999