Rännelanda

Forkod
150707
Namn
Rännelanda
Län
Älvsborgs
Pastorat
Högsäter.
Husförhörslängd
(1753), 1800-.

Administrativ historik

Namn
Rännelanda
Geo-id
150707000
Tid
0 - 9999