Ränneslöv

Forkod
138107
Namn
Ränneslöv
Län
Hallands
Pastorat
Ränneslöv och Ysby.
Husförhörslängd
(1817), 1836-.

Administrativ historik

Namn
Ränneslöv
Geo-id
138107000
Tid
0 - 9999