Rasbo

Forkod
38041
Namn
Rasbo
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone 1500-talet-1971 Rasbo och Rasbokil, 1972- Rasbo, Rasbokil, Tuna och Stavby.
Husförhörslängd
1709-

Administrativ historik

Namn
Rasbo
Geo-id
38041000
Tid
0 - 9999