Rasbokil

Forkod
38042
Namn
Rasbokil
Alias
Kil
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, åtminstone från 1500-talet Rasbo.
Husförhörslängd
1685-

Administrativ historik

Namn
Rasbokil
Geo-id
38042000
Tid
0 - 9999