Reftele

Forkod
66216
Namn
Reftele
Indelning
1500-talet Införlivat Väcklinge.
Län
Jönköpings
Pastorat
-1955 Reftele och Anderstorp, 1956-1961 eget, 1962- Reftele, Ås och Kållerstad.
Husförhörslängd
1717-

Administrativ historik

Namn
Reftele
Geo-id
66216000
Tid
0 - 9999