Regna

Forkod
56203
Namn
Regna
Län
Östergötlands
-1877 helt i Östergötlands län, 1877-05-01 överfört Regna (eller Svennevads) skate från Bo i Örebro län till Regna utan länsändring, 1877-05-01-12-31 huvuddelen i Östergötlands län, del (Regna skate)
Pastorat
-1961 eget, 1962- Skedevi.
Husförhörslängd
1805-

Administrativ historik

Namn
Regna
Geo-id
56203000
Tid
0 - 9999