Regumatorp

Forkod
168300
Namn
Regumatorp
Indelning
1552 uppgått i Sjogerstad.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Sjogerstad.