Rengsjö

Forkod
218304
Namn
Rengsjö
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
-1878 Mo, 1878- (beslut 1866-05-25) eget.
Husförhörslängd
1741-

Administrativ historik

Namn
Rengsjö
Geo-id
218304000
Tid
0 - 9999