Resville

Forkod
168100
Namn
Resville
Indelning
efter 1546 uppgått i (Norra) Härene.
Län
Skaraborgs
Pastorat
(Norra) Härene.