Ringarums kbfd

Forkod
56300
Namn
Ringarums kbfd
Indelning
1930-01-01 bildat inom Ringarums församling, 1984-12-31 upplöst.
Län
Östergötlands
Pastorat
Ringarum.