Rinkaby

Forkod
118019
Namn
Rinkaby
Län
Kristianstads
Övrigt
Rinkaby uppges ibland felaktigt som moderförsamling från 1857.
Pastorat
-1618 eget, 1618-1681 Viby (Gustav Adolf), 1681-1856 Åhus, 1857-1961 Gustav Adolf, 1962- Fjälkinge.
Husförhörslängd
(1687), 1813-

Administrativ historik

Namn
Rinkaby (l-län)
Geo-id
118019000
Tid
0 - 9999