Rinkaby

Forkod
188026
Namn
Rinkaby
Alias
Ringkarleby
Län
Örebro
Pastorat
Glanshammar.
Husförhörslängd
1775-.

Administrativ historik

Namn
Rinkaby (t-län)
Geo-id
188026000
Tid
0 - 9999