Risinge

Forkod
56201
Namn
Risinge
Indelning
1932-01-01 indelad i två kbfd: Risinge kbfd och Finspångs kbfd, 1950-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Östergötlands
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Risinge
Geo-id
56201000
Tid
0 - 9999