Forkod
18811
Namn
Län
Stockholms
Pastorat
Rimbo.
Husförhörslängd
1749-.

Administrativ historik

Namn
Geo-id
18811000
Tid
0 - 9999